Güney Doğal Gaz

Üretimler / Karbondioksit CO2

Karbondioksit CO2

GÜNEY DOĞALGAZ A.Ş.’nin Kemerhisar / NİĞDE'de kurulu Tesisinde Karbondioksit Gazı ( CO2 )sıvılaştırılmakta ve dağıtımı yapılmaktadır. Karbondioksit Gazı doğal ve % 100 safiyete yakın olarak yerin 300 - 500 metre altındaki fay çatlaklarından sondajla çıkarılmakta polietilen boru sistemi ile tesise sevk edilmektedir. CO2 gazının ortamdan alınması sonucu toprakta oksijen seviyesi yükselmekte ve gazın çıktığı alanlar da çevre yeşillenmeye başlamakta ekilebilinir araziler ortaya çıkmakta bataklıklar kurumaya başlamaktadır.

Kemerhisar / NİĞDE üretim tesisimizin kurulu gücü 5.000 kg/saat olup, depolama kapasitemiz 600 tondur. Tesisimizde üretilen CO2, TSE ve Gıda Üretim Standartlarının üzerinde bir safiyet ile Türkiye deki En Saf Karbondioksit Gazıdır ( % 99,999 ). Şirketimiz, yurt içinde ve yurtdışında yıllık tüketim kapasitesi asgari 120 ton olan firmalara bayilikler vermektedir. Nihai müşteri memnuniyetini temin etmek amacıyla şirketimizi temsil eden bayilerimizin seçimi itina ile yapılmaktadır.Değişik kapasitelerde olan depolama tankları şirketimiz tarafından bayilerimize ve doğrudan tüketicilerimize kiralık olarak verilmektedir.KARBONDİOKSİT GAZI HAKKINDA

Karbondioksit gazı yer altından doğal olarak veya atık baca gazından elde edilir. Karbondioksit gazı –56,6ºC ‘de ve 4 bar basınçta aynı anda katı, sıvı ve gaz halinde bulunur. Karbondioksit sıvı halde yatay ya da dikey dışı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmış, tek cidarlı içten soğutma sistemli veya Kryojenik tanklarda depolanabilir. Karbondioksit Basınç olarak 13 – 20 bar ve -35 ºC - 55 ºC sıcaklıkta depolanır ve tırlar ile sevk edilir. 

Karbondioksit korozif bir gaz dır. Çevre sıcaklığında kuru gaz için normal malzemeler uygundur, -30ºC nin altında yalnızca düşük sıcaklık karbon çeliği, östenit paslanmaz çelik, aliminyum, bakır ve bu ikisinin alaşımlarının kullanılması uygun olur. yer karbondioksit yüksek basınçlarda oksijen ortamında su ile çözünürse, karbon aside dayanıklı malzeme kullanılması uygundur.

KARBONDİOKSİTİN BAŞLICA ÜRETİM ŞEKİLLERİ

Karbondioksit; Baca gazından, Kimyasal reaksiyon sonucu, Fermantasyon ( mayalanma sonucu) ve Doğal kaynaklardan Elde edilmektedir.

BACA GAZINDAN ÜRETİLEN KARBONDİOKSİT

Baca gazından Üretilen karbondioksitin içeriğinde kükürtlü bileşikler, aromatik bileşikler ve kanserojen etkiye sahip benzen gibi bileşiklerin olmasından dolayı, Ülkemizde 1990 lı yıllarda kanun ile gıda ve ecza sanayinde kullanılması yasaklanmıştır.

DOĞAL KARBONDİOKSİT

Doğal karbondioksit, yeraltı kaynaklarından elde edilmektedir. Türkiye de başlıca denizli kızıldere havzası, Niğde Kemerhisar havzası ve Aksaray havzasında üretilmektedir. İlk olarak 1990 lı yıllarda doğal olarak üretilmeye başlanılan karbondioksit Niğde havzasında Güney Doğalgaz tarafından üretilmiştir.

Dünyada doğal karbondioksit dört temel kökenden (kaynaktan) oluşmaktadır,
1. Magmatik kökenli oluşum
2. Metamorfik kökenli oluşum
3. Jeotermal kökenli oluşum
4. Sedimanter kökenli oluşum

Ülkemizde dört kökenli doğal karbondioksit yatakları teşekkül etmiştir,.Bu yataklar Orta Avrupa Ülkeleriyle birlikte dünyanın en zengin doğal karbondioksit sahalarıdır. MTA Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu bilimsel arama çalışmalarına göre de ülkemizde çok zengin doğal karbondioksit sahalarının varlığı saptanmıştır,

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Molekül ağırlığı : 44,01 gr / mol-gr
Yoğunluğu ( sıvı , -56,6ºC’de ) : 1,1778 kg/dm3
Yoğunluğu ( gaz , 0ºC , 1 atm ) : 1,97 kg / m3
Kritik sıcaklığı ( 1 atm ) : 31,1 ºC
Süblimleşme sıcaklığı : -78,50ºC ( katı fazdan gaz fazına geçiş )
Renksiz, kokusuz, zehirsiz havaya oranla daha ağır bir gazdır.


KARBONDİOKSİT GAZININ YAŞAMIMIZDAKİ YERİ


• Metal kaynağında inert bir örtücü olarak
• Amonyum bikarbonat, potasyum karbonat, kalsiyum karbonat gibi tuzların presipitasyonu, penisilin  
  üretimi, pH ayarlayıcı asit olarak
• Demir paketleme, pota yüzeylerinin sertleştirilmesi
• Organik Tarımda ve Seralarda 
• Çimento iyileştirmede 
• Gübre olarak 
• Hava yastıklarında
• Cankurtaran botlarının şişirilmesinde, torpido itici
• Madenlerde patlayıcı yerine, patlayıcı maddelerin soğutulmasında 
• Aerosol ve yangın tüplerinde, yangın söndürme sistemlerinde 
• Tehlikeli sıvıların transferi
• Petrol çıkarmada
• Fıçı bira, kola, Maden Suyu gibi içeceklerde 
• Dondurulmuş gıda, meyve sebze ve çiçek stoklaması ve muhafazası
• Çabuk bozulabilen maddelerde paketleme tazeliği koruma
• Dondurma, süt, tereyağı üretiminde 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Karbondioksit gazı boğucu buhara sahiptir. Havadan 1,53 kat ağırdır. Mesleki maruz kalma sınırı ( TLV ) 5000 Vpm kadardır. Karbondioksit atmosfer basıncında sıvı halde bulunmaz, 4 bar da kapalı bir kapta sıvı halde bulunabilir. Gazın katı fazı olan duruma kuru buz denir, deri üzerinde soğuk yanıkları oluşturabilir. Atmosfer basıncı yaklaşık % 0,035 oranında karbondioksit bulunmaktadır. 

KARBONDİOKSİT GAZI KULLANIM ALANLARI 

• Gazaltı kaynağında inert bir örtücü olarak,

• Amonyum bikarbonat, potasyum karbonat, kalsiyum karbonat gibi tuzların presipitasyonu, penisilin  üretimi, pH ayarlayıcı asit olarak

• Demir paketleme, pota yüzeylerinin sertleştirilmesi

• Organik Tarımda ve Seralarda

• Çimento iyileştirmede

• Gübre olarak

• Hava yastıklarında

• Cankurtaran botlarının şişirilmesinde, torpido itici

• Madenlerde patlayıcı maddelerin soğutulmasında

• Aerosol ve yangın tüplerinde, yangın söndürme sistemlerinde

• Tehlikeli sıvıların transferi

• Petrol çıkarmada
• Bira, Kola, Maden Suyu gibi içeceklerde

• Dondurulmuş gıda, meyve sebze ve çiçek stoklaması ve muhafazası
• Çabuk bozulabilen maddelerde paketleme tazeliği koruma

• Dondurma, süt, tereyağı üretiminde