Güney Doğal Gaz

Üretimler / Ham Gaz

Ham Gaz

Firmamızın üretmiş olduğu doğal karbondioksit, yeraltı kaynaklarından elde edilmektedir. Türkiye de başlıca denizli kızıldere havzası, Niğde Kemerhisar havzası ve Aksaray havzasında üretilmektedir. İlk olarak 1990'lı yıllarda doğal olarak üretilmeye başlanan karbondioksit Niğde havzasında Güney Doğalgaz tarafından üretilmiştir.

Dünyada doğal karbondioksit dört temel kaynaktan oluşmaktadır.
1. Magmatik kökenli oluşum
2. Metamorfik kökenli oluşum
3. Jeotermal kökenli oluşum
4. Sedimanter kökenli oluşum

Ülkemizde teşekkül etmiş olan doğal karbondioksit yatakları Orta Avrupa Ülkeleriyle birlikte dünyanın en zengin doğal karbondioksit sahalarıdır. MTA Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu bilimsel arama çalışmalarına göre de ülkemizde çok zengin doğal karbondioksit sahalarının varlığı saptanmıştır,

Magmatik ve manto kökenli karbondioksit oluşumlarının rezerv sorunu olmayıp, sürekli çıkışlar şeklinde gözlenirler. 

Firmamızın sahip olduğu sahalarda ki karbondioksit yatakları da  bu şekildedir. 

Kemerhisar-Bahçeli-İçmeceler-Havuzlu mevkiindeki ruhsatlı sahalarımızdaki kuyularımızdan sağladığımız doğal karbondioksit gazının saflığı (Ham Gaz) % 98,48 - % 99,50arasında değişkenlik göstermektedir.