Güney Doğal Gaz

Kurumsal

GDG A.Ş., 1987 yılında Niğde/Kemerhisar Mevkii’nde doğal karbondioksit Gazı üretmek üzere faaliyete geçirilen bir “İsmail Parlak Şirketler Grubu” kuruluşudur. Türkiye’de doğal karbondioksit gazı üretimini ilk olarak bu tesiste gerçekleştirilmiştir. Tamamen öz sermaye ile kurulmuş olan GDG A.Ş.’nin faaliyet konusu Doğal Karbondioksit Gazının yer altından çıkarılması, saflaştırılması, sıvılaştırılması, depolanması, yurtiçi ve yurtdışında yerleşik olan bayilerine dağıtımıdır.

Tesisin kapasitesi 5.000 Kg/saat, depolama kapasitesi ise 600 Ton'dur. Tamamı yurt dışından ithal edilen bu tesisimizde üretimimiz TSE ve Gıda Üretim standartlarının belirlediği kriterlerin üzerindedir. Yurtdışına yapılan ihracatlarda da görülen durum ürün kalitemizin Avrupa’nın aradığı gıda tüzüğü standartlarının çok üstünde olduğudur. Bunun sebebi de firmamızda üretimin tamamen doğadan ve hiçbir kimyasal arıtma veya ayrıştırma işlemine ihtiyaç duymaksızın yapılmasıdır.

Üretmiş olduğumuz gazın saflığı Atlantik Analitik Laboratuarı (AAL) tarafından yapılan testlerde %99.99+ olarak tescil edilmiştir. Firmamız, Türkiye’de üretilen en saf (%99.999) karbondioksit gazını üretmektedir. Gıda ve gazlı içecek sektöründe Sağlık Bakanlığımızın da aradığı en önemli unsur bu özelliktir. Avrupa birliği gıda uyum yasaları çerçevesinde hükümetimiz Karbondioksit gazı ile ilgili de yeni yasalar çıkarmıştır.

Buna göre CO2 gazı Standart cinsine göre 2 sınıfa ayrılmıştır. Bunlarda kendi aralarında alt birimlere ayrılmıştır. Aşağıda saflık derecelerine göre bu sınıflar belirtilmiştir;

1 ) Gıda Sanayisinde kullanılan (TS 11336)

o Karbondioksit Gazı Saflık derecesi en az % 99,9 olmalıdır.

2 ) Sıvı Sanayisinde kullanılan (TS 2603)

o Reaktif Olarak Kullanılan, (CO2> %99,9)

o Kaynak İşlerinde Kullanılan, (CO2 > %99,7)

o Diğer Sanayi dallarında Kullanılan (Yangın söndürme), (CO2 > %99,7) saflık derecesinde olmalıdır.

Yukarıda belirlenen bu sınıf ayrımları ile hedeflenen amaç siz sanayici ve tüketicileri yetersiz saflıktaki gazların zararlarından korumaktır ve sizleri bu konuda bilinçlendirmektir. Bu konuda seçiminizi kullanım amacınıza göre yapmanız ve aldığınız gazın TSE tarafından onaylı her yıl yapılması gereken kimyasal analiz belgesini incelemeniz kesinlikle gereklidir. Özellikle meşrubat ve gazlı içecek sektörü bu konuda daha dikkatli olmak zorundadır. 2008 yılında kendi laboratuarımıza ilave ettiğimiz Dijital Gaz Kromatograf cihazımıza ilave olarak 2013 yılında da CARBOSCAN analiz sistemi kullanıma alınmıştır. Bu sistem, anlık olarak kesin sonuçlar vererek CO2 üretim, stoklama ve sevkiyat noktalarını izlememizi sağlamaktadır. Sistem, 23 farklı gazı analiz ederek her 9 saniyede bir analiz sonucunu ekrana getirebilmekte bu da anlık üretim takibi yapmamızı mümkün kılmakta ve ürettiğimiz gazın kalitesinden daha üretirken emin olmamızı sağlamaktadır. Ayrıca, sevkiyatla birlikte analiz sonuçlarını müşterilerimize teslim etmekteyiz.

Nisan 2014 tarihinde Kemerhisar’da Yüksek Saflıkta Doğal Karbondioksit Gazı Entegre Tüp Dolum Tesisimizin açılışı yapılmıştır. Bu tesiste %99.995 saflıkta CO2 gazı tüplere doldurularak analiz cihazları başta olmak üzere özellikle yüksek saflık gerektiren sahalardaki ihtiyaçların karşılanması ve bu güne kadar yurt dışından yüksek fiyatlara gelen bu ihtiyacın yurt içinden karşılanması hedeflenmiştir. Entegre olması sebebiyle bu tesis Türkiye’de bir ilktir. Ayrıca, bu tesis içerisinde yürürlükteki mevzuat gereği bütün tüpler için her 5 yılda bir yapılması gereken yetki belgeli Hidrostatik Test Ünitesi de mevcuttur.

Siz sanayicilerimizin ve iş adamlarımızın destek ve katkıları ile Güney Doğal Gaz A.Ş. karbondioksit gazı piyasasında diğer firmalara karşı bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da fiyat ve kalitede bir denge unsuru olmaya devam edecektir.

Saygılarımızla

Güney Doğal Gaz A.Ş.


Yönetim Kurulumuz

Turgut Parlak, Yönetim Kurulu Başkanı

İsmail Parlak, Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Parlak, Yönetim Kurulu Üyesi

Üretim Tesisimizden Görüntüler

  • Güney Doğal Gaz Üretim Tesisi
  • Güney Doğal Gaz Üretim Tesisi
  • Güney Doğal Gaz Üretim Tesisi
  • Güney Doğal Gaz Üretim Tesisi
  • Güney Doğal Gaz Üretim Tesisi
  • Güney Doğal Gaz Üretim Tesisi